Starý židovský hřbitov v Novém Bydžově

Starý židovský hřbitov v Novém Bydžově byl založen roku 1520 v jižní části za hradbami města a řadí se mezi nejstarší židovské hřbitovy v Čechách. O té doby až do roku 1885 zde byli pohřbíváni nejen členové místní početné komunity, ale i Židé z bližšího i vzdálenějšího okolí. Na ploše přes půl hektaru napočítáme přes 1480 náhrobků.

Nejstarší dochovaný náhrobek z tmavého jemnozrnného pískovce s vrývaným hebrejským nápisem pochází v převodu na křesťanský letopočet z roku 1577. Početně převažují pískovcové náhrobky ze druhé poloviny 17. století a z 18. století. Plasticky vystupující hebrejské nápisy doplňují různé ozdoby s architektonickými prvky a typické symboly (žehnající ruce – kněžský rod Kohenů, konvice – kmen Levi apod.). Zvlášť výjimečný je mohutný náhrobek z počátku 17. století s ratolestí a lidskou tváří v kartuši.

Mezi několika mramorovými náhrobky vyniká náhrobek Enocha Wolfa s reliéfem vlka. Od konce 18. století už převažují náhrobky s dvojjazyčnými nápisy (v hebrejštině a němčině) s vrývaným písmem. Objeví se tu i náhrobky s výraznými novogotickými prvky a různé obelisky, některé ještě z pískovce, jiné z leštěné žuly. Na hřbitově upoutají pozornost i honosné tumby se dvěma stélami.

Máte zájem? Kontaktujte nás

Máte-li zájem o více informací, prohlídku lokality či volné termíny pronájmů, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 775 968 519 nebo na e-mailu hucikova.lucie@ccrkhk.cz. Když nám na sebe necháte kontakt ve formuláři, ozveme se Vám co nejdříve sami.

Fotogalerie